Vad är magnetfiske?

Magnetfiske är en hobby där man använder en kraftig magnet för att fiska upp föremål från sjöar, floder, kanaler och andra vattendrag. Man använder vanligtvis en kraftig neodymmagnet som man fäster i ett rep eller en kedja och sedan slänger ut i vattnet. När magneten fastnar på något drar man sakta upp den med hjälp av repet eller kedjan för att se vad man har fångat. Det kan vara allt från cyklar och vapen till mynt och andra mindre föremål. Magnetfiske har blivit allt mer populärt de senaste åren som en spännande och annorlunda form av fritidsaktivitet.

Var är bäst att magnetfiska?

Bästa platserna för magnetfiske är där det finns stora möjligheter att hitta föremål som har hamnat i vattnet. Dessa platser inkluderar vanligtvis gamla hamnar, bryggor, broar, sjöbottnar, kanaler och flodmynningar där det kan ha tappats eller kastats bort föremål. Det kan också vara en bra idé att undersöka platser där det tidigare har varit industrier eller annan verksamhet som kan ha resulterat i att föremål har hamnat i vattnet. Det är viktigt att notera att det är olagligt att fiska upp föremål som kan vara farliga, såsom vapen och ammunition, och att man bör kontrollera vilka regler och restriktioner som gäller för magnetfiske i det område där man planerar att utföra aktiviteten.

Vad finns det för regler kring magnetfiske?

Reglerna för magnetfiske varierar beroende på var du befinner dig, men det finns några vanliga regler att tänka på:

 • Kontrollera lokala bestämmelser och tillstånd för fisket i området.
 • Ha alltid tillstånd från markägaren innan du magnetfiskar i en privat damm eller annan privat mark.
 • Kasta inte ut din magnet i närheten av broar, bryggor eller andra platser där det kan finnas båtar eller annan trafik.
 • Plocka upp allt avfall som du hittar under magnetfisket och lämna platsen ren och snygg.
 • Var försiktig när du hanterar magneten, eftersom den kan vara mycket kraftfull och skada dig eller annan utrustning.

Det är också viktigt att respektera miljön och naturvärdena i området där du magnetfiskar, och att undvika att skada fisk och andra vattenlevande organismer.

Behöver man ha tillstånd för att magnefiska i Sverige?

Generellt sätt så får du magnetfiska på de flesta platser i Sverige utan tillstånd. Dessa kan vara publika sjöar eller vid havet på svensk mark.

Men i Sverige finns det vissa vatten där det krävs tillstånd för att bedriva magnetfiske, till exempel vissa skyddade naturområden och kulturhistoriskt viktiga områden. För att vara säker på om det krävs tillstånd eller inte, är det bäst att kontakta den lokala markägaren, kommunen eller länsstyrelsen för information och riktlinjer.

Hur stark magnet behöver man för magnetfiska?

Det rekommenderas att använda magneter med en dragkraft på minst 100-200 kg för magnetfiske. Detta gör att magneten är tillräckligt stark för att kunna dra upp mindre föremål från vattnet. Det är dock viktigt att komma ihåg att en stark magnet kan vara farlig om den hanteras felaktigt, så det är viktigt att alltid vara försiktig och använda säkerhetsutrustning som handskar och skyddsglasögon.

Vad behöver man för utrustning när man magnetfiskar?

 • En magnet (rekommenderas en neodymmagnet på minst 200 kg)
 • Ett starkt rep eller lina (rekommenderas minst 20 meter)
 • En krok eller liknande för att fästa linan i
 • Handskar för att skydda händerna
 • En hink eller liknande för att lägga de föremål som man fiskar upp
 • Tång eller annat verktyg för att hantera de föremål man fiskar upp
 • Solkräm och vattenflaska om man planerar att vara ute länge
 • Eventuellt en mobiltelefon och laddare för nödsituationer och kommunikation.

Det är också bra att ha på sig kläder och skor som tål vatten och smuts, eftersom man ofta står i vattnet och kan bli blöt och lerig.

Finns det några risker med magnetfiske?

Det finns vissa risker med magnetfiske som man bör vara medveten om. En av de största riskerna är att man kan dra upp farliga föremål som explosiva krigsrester, vilket kan vara mycket farligt om man inte hanterar dem på rätt sätt. Det finns också en risk för att man fastnar med magneten i föremål under vatten, vilket kan vara farligt om man inte kan lossa magneten på ett säkert sätt. Slutligen kan också användning av starka magneter påverka kompasser och navigationsutrustning, så man bör vara medveten om detta och undvika att använda magneter i närheten av sådan utrustning.

Vad ska man göra om man fiskar upp ett vapen?

Om man skulle råka fiska upp ett vapen eller andra misstänkta föremål vid magnetfiske så är det viktigt att man inte hanterar föremålet själv. Man bör genast kontakta polisen och lämna över föremålet till dem för undersökning och hantering. Detta gäller även om man tror att föremålet är ofarligt eller ett gammalt krigsrelikt. Det är viktigt att man inte försöker ta bort eller rengöra eventuell ammunition eller sprängmedel som kan finnas kvar på eller i föremålet då detta kan utgöra en fara för både en själv och andra.