Svampar i naturen

Svampar är en fascinerande grupp av organismer som spelar en viktig roll i ekosystemen runt om i världen. De hjälper till med nedbrytningen av organiskt material och är en viktig källa till näring för många andra organismer. Men svampar är också älskade av människor, både som delikatesser på matbordet och för deras medicinska egenskaper. På den här sidan kommer vi att utforska svampens värld, från deras biologi och ekologi till de vanligaste sorterna av ätliga och giftiga svampar. Vi avslutar med en översikt över några av de mest populära svampsorterna som finns i Sverige.

Biologi och ekologi

Svampar tillhör riket Fungi och är en mångsidig grupp av organismer som omfattar allt från mikroskopiska jästsvampar till stora kroppkakor. De flesta svampar är flercelliga organismer som växer som trådiga hyfer som bildar en struktur som kallas mycel. Svampar reproducera sig genom att producera sporer, som sprids av vind, vatten eller djur.

Svampar är saprofytiska organismer, vilket betyder att de får sin näring genom att bryta ner dött organiskt material. Detta gör dem till en viktig del av ekosystemet, eftersom de hjälper till att bryta ner döda växter och djur och återvända näringsämnen till marken.

Vad finns det för svampgrupper?

Svampar kan klassificeras i olika grupper beroende på olika faktorer som struktur, reproduktion och genetik. Här är några av de breda kategorierna eller grupperna av svampar:

 • Basidiesvampar (Basidiomycota): Detta är den största gruppen av svampar och inkluderar många av de mest kända svamparna som kantareller, karljohan, och flugsvampar. Dessa svampar har en komplex livscykel med sexuell reproduktion som involverar bildandet av basidiesporer på ytan av en speciell typ av cell kallad en basidium.
 • Säcksvampar (Ascomycota): Detta är den näst största gruppen av svampar och inkluderar många ekonomiskt viktiga arter som penicillium (från vilket antibiotikan penicillin är härledd) och jästsvampar som används i brödbakning och alkoholproduktion. Dessa svampar har en komplex livscykel med sexuell reproduktion som involverar bildandet av ascospores inuti en speciell typ av cell kallad en ascus.
 • Oksvampar (Zygomycota): Detta är en mindre grupp av svampar som inkluderar arter som vanlig mögel (Rhizopus stolonifer) som växer på bröd och frukt. Dessa svampar har en enklare livscykel som involverar bildandet av zygosporer.
 • Glidsporer (Chytridiomycota): Detta är den mest primitiva gruppen av svampar och inkluderar många akvatiska arter som har flagellförsedda sporer. Denna grupp har varit av särskilt intresse för forskare på grund av dess roll i att orsaka en dödlig sjukdom hos amfibier som kallas chytridiomycosis.
 • Microsporidia: Detta är en grupp av parasitiska svampar som infekterar djurceller, inklusive insekter och fiskar. De är mycket små och har en enkel livscykel som involverar bildandet av sporer.
 • Slemsvampar (Myxomycetes): Även om de tidigare klassificerades som svampar, anses slumsvampar nu tillhöra en separat grupp av organismer kallade protozoer. De har en unik livscykel som involverar en rörlig fas där de kan röra sig som en amöba och en stillastående fas där de bildar en fruktning som liknar en svamp.

Vilka svampar är ätliga?

Det finns många olika sorter av ätliga svampar, och de är en populär ingrediens i många rätter runt om i världen. Exempel på populära ätliga svampar inkluderar:

 • Champinjoner (Agaricus bisporus)
 • Shiitake (Lentinula edodes)
 • Portobello (Agaricus bisporus var. brunnescens)

Det är viktigt att vara mycket försiktig när man plockar vilda svampar, och aldrig äta en svamp om man inte är helt säker på att den är ätlig. Det är också en god idé att ha med sig en svampbok eller en svampidentifieringsapp när man är ute och plockar svampar.’Det är viktigt att vara mycket försiktig när man plockar vilda svampar, och aldrig äta en svamp om man inte är helt säker på att den är ätlig. Det är också en god idé att ha med sig en svampbok eller en svampidentifieringsapp när man är ute och plockar svampar.

Är det bra att äta svamp?

Det är generellt bra att äta svamp. Ätliga svampar innehåller en mängd näringsämnen och andra hälsofördelar:

 • Näringsrik: Svampar är låga i kalorier men rika på vitaminer och mineraler, inklusive B-vitaminer (särskilt niacin och riboflavin), vitamin D, selen och kalium. De innehåller också mycket vatten och kostfiber.
 • Antioxidanter: Svampar innehåller antioxidanter som selen och ergotionein, som kan hjälpa till att skydda kroppens celler från skador och minska risken för kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar och cancer.
 • Antiinflammatoriska egenskaper: Vissa svampar, som shiitake och maitake, innehåller föreningar som har visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper.
 • Kan hjälpa till att reglera blodsockret: Svampar har lågt glykemiskt index och innehåller föreningar som kan hjälpa till att reglera blodsockret, vilket kan vara fördelaktigt för personer med diabetes.
 • Stärker immunförsvaret: Vissa föreningar som finns i svampar, som beta-glukaner, har visat sig ha immunförstärkande egenskaper.

Det är dock viktigt att vara försiktig när man plockar vilda svampar, eftersom det finns många giftiga sorter som kan vara farliga att äta. Det är alltid bäst att vara säker på att en svamp är ätlig innan man äter den, och det kan vara en bra idé att ta med en svampbok eller en svampidentifieringsapp när man plockar vilda svampar.

Vilka svampar är giftiga?

Det finns också många giftiga svampar, och vissa av dem kan vara mycket farliga eller till och med dödliga. Exempel på giftiga svampar inkluderar flugsvamp (Amanita muscaria) och vit flugsvamp (Amanita virosa). Det är viktigt att vara medveten om de giftiga svamparna i det område man befinner sig och att vara mycket försiktig när man plockar vilda svampar. Det är också en god idé att ha med sig en svampbok eller en svampidentifieringsapp när man är ute och plockar svampar.

Kan svamp orsaka cancer?

Det finns inga direkta bevis på att svampar i sig orsakar cancer. Faktum är att vissa svampar har anti-cancer egenskaper och används i forskning och behandling av cancer. Till exempel har vissa föreningar som hittats i svampar som shiitake och maitake visat sig ha anti-tumöregenskaper i laboratorie- och djurstudier.

Det är dock viktigt att notera att vissa mögelsvampar producerar toxiner, som aflatoxin, som är kända cancerframkallande ämnen. Aflatoxin produceras av vissa arter av Aspergillus-svampar och kan finnas på förorenade livsmedel som nötter och spannmål. Långvarig exponering för aflatoxin har kopplats till en ökad risk för levercancer.

Så, medan konsumtion av de flesta ätliga svampar inte kopplas till en ökad risk för cancer, och vissa svampar kan faktiskt ha anti-cancer egenskaper, är det viktigt att vara medveten om riskerna med mögeltoxiner som aflatoxin och att undvika förorenade livsmedel.

Vilka svampsorter kan man äta i Sverige?

I Sverige finns det en mängd olika ätliga svamparter. Här är några av de mest populära ätliga svamparna som finns i Sverige:

 • Kantareller (Cantharellus cibarius): Denna gyllengula svamp är mycket uppskattad och lätt att känna igen. Den har en distinkt trumpetform och en något pepprig smak.
 • Trattkantarell (Craterellus tubaeformis): Denna svamp har en grå till gulbrun färg och en trattformad hatt. Den har en mild och något nötig smak.
 • Karljohan (Boletus edulis): Även känd som stensopp, denna svamp har en brun, slät hatt och en tjock vit till gulbrun stam. Den har en rik och nötig smak.
 • Blek taggsvamp (Hydnum repandum): Denna svamp har en vit till blekbrun hatt och små taggar på undersidan istället för skivor. Den har en mild och angenäm smak.
 • Rödgul trumpetsvamp (Craterellus lutescens): Denna svamp har en rödgul till orange färg och en trattformad hatt. Den har en söt och fruktig smak.

Vilka svampsorter är giftiga i Sverige?

Det finns också många giftiga svampar i Sverige, och det är viktigt att vara medveten om dem för att undvika förgiftning. Exempel på giftiga svampar i Sverige inkluderar:

 • Vit flugsvamp (Amanita virosa): Denna svamp är mycket giftig och kan vara dödlig om den förtärs. Den har en vit hatt och stam och vita skivor på undersidan av hatten.
 • Röd flugsvamp (Amanita muscaria): Denna svamp är mindre giftig än vit flugsvamp, men kan fortfarande orsaka allvarlig förgiftning. Den har en röd hatt med vita fläckar och vita skivor på undersidan av hatten.